Udruga za promicanje cjelovitog pristupa okolišu iz Siska (OIB: 30682049306) osnovana je 2010. godine s ciljem promicanja cjelovitog pristupa okolišu kroz interdisciplinarna znanstvena i stručna istraživanja te objavljivanje rezultata tih istraživanja, kao i društvenu popularizaciju važnosti zaštite okoliša.

Područja djelovanja Udruge sukladno cilju Udruge su:

 • Zaštita okoliša i prirode,
 • Održivi razvoj,
 • Obrazovanje, znanost i istraživanje.

Djelatnosti kojima se ostvaruje cilj Udruge su:

 • Očuvanje prirode – očuvanje posebno vrijednih prirodnih područja i drugih prostora, očuvanje prirodne baštine,
 • Zaštita okoliša – zaštita i održivo korištenje šuma, zaštita voda i mora, zaštita i održivo korištenje tla, podizanje svijesti i aktivnosti za smanjenje otpada i povećanje recikliranja,          
 • Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije,
 • Zaštita životinja,
 • Odgoj i obrazovanje - odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode,
 • Znanost, stručni rad i istraživanje - društvene znanosti, tehničke znanosti, interdisciplinarna područja znanosti, znanstvenoistraživački rad, organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, škola, kongresa i seminara, izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija (samo radi promocije cilja i djelatnosti udruge), popularizacija znanosti, umrežavanje i međunarodna znanstvena i stručna suradnja, strukovne udruge u području znanosti, stručnog rada i istraživanja,
 • Razvoj ruralnih područja – edukacija za održivi razvoj ruralnih područja,
 • Razvoj urbanih područja – edukacija za održivi razvoj urbanih područja.