1. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA "CJELOVITI PRISTUP OKOLIŠU"

CPO 2018

SISAK, 13. - 14. RUJNA 2018.

 

 

 

* Ministarstvo znanosti i obrazovanja Naslovnica

* Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Slikovni rezultat za Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

* Hrvatska agencija za okoliš i prirodu Početna

* Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra

* Sisačko – moslavačka županija Slikovni rezultat za sisačko moslavačka županija logo

* Grad Sisak Slikovni rezultat za grad sisak grb