1. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA "CJELOVITI PRISTUP OKOLIŠU"

CPO 2018

SISAK, 13. - 14. RUJNA 2018.

 

 

 

* Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

* Ministarstvo znanosti i obrazovanja

* Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

* Sisačko – moslavačka županija