1. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA "CJELOVITI PRISTUP OKOLIŠU"

CPO 2018

SISAK, 13. - 14. RUJNA 2018.

 

 

 

Konferencija će se održati u Kristalnoj, Kamenoj i Srednjoj dvorani Doma Rafinerije nafte Sisak, 13. i 14. rujna 2018. godine.
Službeni jezici konferencije su engleski, hrvatski i slovački. Odabrani radovi bit će uzeti u obzir za publiciranje u časopisu The holistic approach to environment.
Svi sudionici konferencije dobit će zbornik radova u elektroničkom obliku.

Za sudjelovanje na konferenciji ne naplaćuje se kotizacija.

Pozivaju se autori da hrvatsku i englesku ili slovačku i englesku inačicu sažetka (do 150 riječi) do zadanog datuma pošalju na e-mail konferencije:

konferencija.cpo@gmail.com