1. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA "CJELOVITI PRISTUP OKOLIŠU"

CPO 2018

SISAK, 13. - 14. RUJNA 2018.

 

 

 

Službeni jezici konferencije su hrvatski, engleski i slovački. Odabrani radovi moći će se publicirati u časopisu „The holistic approach to environment”.
Svi sudionici konferencije dobiti će zbornik radova u elektroničkom obliku.

Za sudjelovanje na konferenciji ne naplaćuje se kotizacija.

Pozivaju se autori da hrvatsku i englesku ili slovačku i englesku inačicu sažetka (do 150 riječi) do zadanog datuma pošalju na e-mail konferencije:

konferencija.cpo@gmail.com