1. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA "CJELOVITI PRISTUP OKOLIŠU"

CPO 2018

SISAK, 13. - 14. RUJNA 2018.

Okoliš je apsolutno sve što postoji oko nas, sve što nije u nama kao ljudskom biću. U svakom trenutku, tijekom cijelog ljudskog života, prema pojavama i bićima u našem okolišu zauzimamo određene stavove, a u našem neposrednom okolišu i djelujemo.

Na početku 21. stoljeća svim mislećim ljudima postalo je jasno da zaštita okoliša i održivi razvoj postaju preduvjeti opstanka naše civilizacije, te da prijetnje uništavanja materijalnog okoliša nadilaze državne i kontinentalne granice. Polako raste svijest i o tome da su nužna znatnija ulaganja u znanstvena i tehnološka istraživanja s tog područja. Inženjerstvo okoliša postaje sve važnije u industrijskoj proizvodnji i primjeni suvremenih materijala.

Cjelovit pristup okolišu jest pristup holističkog environemtalizma pri čemu se cjelovito sagledava materijalni (priroda) i duhovni (svijet) okoliša. Pri cjelovitom pristupu okolišu otvara se istraživački prostor kako tehničkih i prirodnih znanosti koje omogućavaju tehničke udobnosti suvremene civilizacije, tako i humanističkih i društvenih znanosti koje pomažu razumijevanju samih sebe i društvenih odnosa u koje stupamo.

Izuzetno je važno interdisciplinarno i pluriperspektivno sagledavanje okoliša jer jedino na taj način možemo ponuditi održive modele razvoja.

Cilj konferencije je predstavljanje aktualnih znanstvenih i tehnologijskih, teorijskih i praktičnih spoznaja i dostignuća iz područja zaštite okoliša, inženjerstva okoliša, održivog razvoja, te integrativne bioetike, kao i intenzivnije povezivanje znanstvenika i istraživača iz navedenih područja.