1. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA "CJELOVITI PRISTUP OKOLIŠU"

CPO 2018

SISAK, 13. - 14. RUJNA 2018.

 

 

 

 

Dostava sažetaka - do 28. ožujka 2018.

Prihvaćanje sažetaka – do 4. travnja 2018.

Dostava radova - do 01. svibnja 2018.

Obavijest o recenziji - do 01. lipnja 2018.

Dostava konačnog teksta radova - do 20. lipnja 2018

Prijava dolaska na konferenciju - do 01. kolovoza 2018.

Konačni program konferencije – 01. rujna 2018.