1. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA "CJELOVITI PRISTUP OKOLIŠU"

CPO 2018

SISAK, 13. - 14. RUJNA 2018.

 

 

 

 

Dostava sažetaka - do 10. veljače 2018.

Prihvaćanje sažetaka - 15. veljače 2018.

Dostava radova - do 01. travnja 2018.

Obavijest o recenziji - do 01. lipnja 2018.

Dostava konačnog teksta radova - do 01. srpnja 2018

Prijava dolaska na konferenciju - do 15. srpnja 2018.