UDRUGA ZA PROMICANJE CJELOVITOG PRISTUPA OKOLIŠU

THE HOLISTIC APPROACH TO ENVIRONMENT

1. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA CPO 2018.

1st INTERNATIONAL CONFERENCE HAE 2018