UDRUGA ZA PROMICANJE CJELOVITOG PRISTUPA OKOLIŠU

JOURNAL "THE HOLISTIC APPROACH TO ENVIRONMENT"

1. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA CPO 2018.

1st INTERNATIONAL CONFERENCE HAE 2018